Den 3 juli 2020 invigdes nya triangeltorget i Malmö efter ombyggnad som finansierats av privata fastighetsägare tillsammans med Malmö Stad.

Galerie Börjeson Fastigheter är en av de största finansierarna.

Triangeltorget är en viktig plats för hela gågatan. Det är det sista stoppet för Malmös vackra gågata och ett ”vattenhål” innan triangelstationen.

Torget har under en längre tid varit av en ”ickeplats” som endast syns i förbifarten mellan Triangelgallerian och gågatan.

Torgets tidigare utformning gav ett mörkt och instängt intryck som ej var inbjudande för uteserveringar och försvårade flödet från Triangelstationen.

Ombyggnaden av triangeltorget skapar bättre möjligheter för uteserveringar längst med torget där bland annat Galerie Börjeson Fastigheters fastighet Laxen 16 är högst aktuell.

Torgets tidigare ”mur” har försvunnit och torghandeln omplacerats, vilket skapat bättre utrymme för Laxen 16s uteserveringar.

Ny sten med mörkbrun nyas har lagts på torget som ger en varmare känsla. Bättre belysning har också installerats som kommer lysa upp under årets mörkare dagar.

Ombyggnaden av triangeltorget är ett stort lyft för hela området och vi på Galerie Börjeson Fastigheter är mycket nöjda med resultatet.