För leverantörer som ska fakturera arbete utfört på våra fastigheter är det viktigt att fakturering görs till korrekt fakturadress och innehåller fastighetsbeteckning för den fastighet som arbetet har utförts på.

Galerie Börjeson Fastigheter har ett fastighetsbestånd på totalt 11 stycken fastigheter.

Majoriteten av våra fastigheter ligger i bolaget Galerie Börjeson AB (org.nr: 556128-5106), men vår fastighet Laxen 16, ligger i ett dotterbolag vid namn Netto 1000 AB (org.nr: 556429-2711)

Se nedan fakturaadresser för fastigheter i Galerie Börjeson AB respektive Netto 1000 AB. Skicka gärna fakturor per epost.

Galerie Börjeson AB

(OBS! Facknummer 97845028 måste framgå på faktura)

Fakturaadress för Galerie Börjeson AB

Galerie Börjeson AB
Facknummer 97845028
R 879
106 37 STOCKHOLM

Epostadress för faktura

riksbyggen.std.mailinvoice@postenscanning.se

Märk faktura med respektive fastighetsreferens enligt nedan:

Malmö Valthornet 4 – 303958418
Malmö Finnsjön 1 – 303958476
Malmö Carolus 25 – 303958543
Malmö Norsen 4 – 303958562
Vellinge Långan mindre – 303958563
Lund Fiskaren 2 – 303958576
Vellinge Sutaren mindre – 303958577
Höllviken 7:79 – 303958585
Arlöv 21:44 – 303958586
Malmö Masugnen 22 – 303958604

Netto 1000 AB

(OBS! Facknummer 97845036 måste framgå på faktura)

Fakturaadress för Netto 1000 AB

Netto 1000 AB
Facknummer 97845036
R 879
106 37 STOCKHOLM

Osäker på vilken fastighet du ska faktura?

Klicka nedan för att se vårt fastighetsbestånd: