För leverantörer som ska fakturera arbete utfört på våra fastigheter är det viktigt att fakturering görs till korrekt fakturadress och innehåller fastighetsbeteckning för den fastighet som arbetet har utförts på.

Galerie Börjeson Fastigheter har ett fastighetsbestånd på totalt 11 stycken fastigheter fördelat på tre bolag.

Majoriteten av våra fastigheter ligger i bolaget Galerie Börjeson AB (org.nr: 556128-5106), men vår fastighet Malmö Husaren 7 ligger i enskild firma (org.nr 610831-9366) och fastighet Malmö Sågen 2 ägs av bolag Winning Sågen 2 AB (org.nr 559304-7276).

Se nedan fakturaadresser för respektive fastighet. Skicka gärna fakturor per epost.

Galerie Börjeson AB

Fakturaadress för Galerie Börjeson AB

Galerie Börjeson AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Epostadress för faktura

inbox.lev.1080696@arkivplats.se

Endast 1 faktura per mail

Märk faktura med respektive fastighetsreferens enligt nedan:

Malmö Valthornet 4 – 303958418
Malmö Finnsjön 1 – 303958476
Malmö Carolus 25 – 303958543
Malmö Norsen 4 – 303958562
Vellinge Långan mindre – 303958563

Lund Fiskaren 2 – 303958576
Vellinge Sutaren mindre – 303958577
Höllviken 7:79 – 303958585
Arlöv 21:44 – 303958586
Malmö Masugnen 22 – 303958604

Husaren 7

Fakturaadress för Husaren 7

Husaren 7
c/o Förvaltnings AB Malmöborg
Skrittgatan 6, 213 77 Malmö

Epostadress för faktura

Inbox.lev.1353076@arkivplats.se

Endast 1 faktura per mail

Sågen 2

Fakturaadress för Sågen 2

Winning Sågen 2 AB
c/o Förvaltnings AB Malmöborg
Skrittgatan 6, 213 77 Malmö

Epostadress för faktura

Inbox.lev.1344791@arkivplats.se

Endast 1 faktura per mail

Osäker på vilken fastighet du ska faktura?

Klicka nedan för att se vårt fastighetsbestånd: