Galerie Börjeson fastigheters hållbarhetsarbete är integrerat i vår verksamhet och präglar såväl nya förvärv och förvaltning av befintlig fastighetsportfölj.

Vi tror på idén om ett ansvarsfullt företagande och att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Då vi vill vara långsiktiga samhällsbyggare är det för oss en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället och med det menar vi både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Därför använder vi resurser så klokt och effektivt som möjligt, värnar om vår personal och våra medmänniskor, samt värnar om att vår långsiktiga tillväxt ska minimera konsekvenserna för den sociala och ekologiska hållbarheten.

Styrelsens affärsidé är att utveckla och expandera företagets fastighetsbestånd. Grundfundamentet för företages värdegrund baserar sig på omtanke om och förtroende för våra hyresgäster och deras boendemiljö. Företagets vision är att tillsammans med våra kunder och hyresgäster arbeta proaktivt med de utmaningar som vi alla står inför. Vi har stora ambitioner och långsiktiga planer för att tillsammans med vår förvaltare Riksbyggen utveckla hållbara boendemiljöer. Ambitionen är att sträva mot så litet avtryck som möjligt på vår planet. Vårt långsiktiga mål är att vara ett helt frostfritt företag med klimatsmarta lösningar som både är hållbara för miljön, men även hjälper till att motverka den befintliga skada som samhället har påverkat miljön.

Styrelsen arbetar även aktivt med att bidraga till god bolagsstyrelse och utvecklingsarbeten. Företaget har även en lång tradition av att stödja det lokala samhället, med sponsorsamarbeten inom idrottsrörelsen och stadsbyggnad.

Denna tradition tar vi på största allvar och vill med vår sponsring fortsätta att aktivt ta del av och stötta samhället till att bli bättre.