Valthornet 4

Butiks- och kontorsbyggnad uppförd 1965 i två plan med garage i källarplan. Fastigheten är beläget delområdet Erikslust i Malmö.

I fastigheten finns bl.a. livsmedelsbutiken Lidl och mödravårdscentralen Curakliniken. Omgivande bebyggelse utgörs av både flerbostadshus samt egnahem och annan lägre bostadsbebyggelse. I närheten finns även ICA Kvantum Malmborgs.

Service och kommunikation är väl utvecklat i området.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Torupsgatan 2, Erikslustvägen 24, Malmö

Uthyrningsbar yta: 3 192 kvm, varav 1682 kvm avser butik, 1410 kvm vård & barnomsorg, 100 kvm lager/förråd.

Parkeringsmöjlighet: Garageplatser finns i källare av fastigheten.

Husaren 7

Mer information kommer inom kort

Adress: Östra Tullgatan 5, 211 28 Malmö

Sågen 2

Mer information kommer inom kort

Adress: Östra Tullgatan 8, 211 28 Malmö

Fiskaren 2

Fastigheten är belägen i centrala Lund vid Lilla Fiskaregatan och Stora Fiskaregatan. Ursprunlig byggnad är uppförd före 1930, okänt när, men nybyggnation är gjord 1980.

I lokalerna har det under mycket lång tid bedrivits bankverksamhet och det har tidigare funnits ett bankvalv. Sedan 2019 är fastigheten i sin helhet ombyggd till gymverksamhet.

Omgivande bebyggelse utgörs av kombinerade bostads-, butiks- och kontorsfastigheter. Fastigheten har gångavstånd till både Lund C och Botulfsplatsen. Lilla Fiskaregatan tillhör det mest attraktiva butiksstråket i Lunds centrum.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Stora Fiskaregatan 14, Lilla Fiskaregatan 21, Lund

Uthyrningsbar yta: 612 kvm lokalarea

Parkeringsmöjlighet: Publika parkeringsplatser via samarbete med Q-park.

Carolus 25

Äldre korsvirkesbyggnad uppförd i två plan jämte vind, även kallat ”Diedenska huset”.

Uppförande av fastigheten är oklart, men kan vara så tidigt som 1550-1600 talet. Fastigheten har en mycket lång historia och är en de äldst kvarvarande fastigheterna i Malmö. Idag utnyttjas fastigheten i sin helhet som kontor.

Fastigheten är beläget i stadsdelen Gamla Staden i Malmö. Norra fasaden gränsar till Östergatan. Omgivande bebyggelse utgörs av blandad stadsbebyggelse. Caroli kyrka ligger knappt 100 meter väster om fastigheten. Intill fastigheten finns också köpcentrat ”Kvarteret Caroli” (f d Caroli City). Service och kommunikation är välutvecklat i området.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Östergatan 6, m fl., Malmö

Uthyrningsbar yta: 628 kvm lokalarea.

Finnsjön 1

Kontorsbyggnaden Finnsjön 1 är beläget i delområdet Bellevuegården i Malmö kommun och uppfördes 1954 i tre plan. I butik & källarplan finns en squashhall, övriga plan är kontorslokaler.

Omgivande bebyggelser utgör till största del flerbostadshus. Väster om tomträtten finns Bellevueparken. Malmö Stadion ligger ca 750 meter från tomträtten. Kommunikationer och service är välutvecklat i området.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Stadiongatan 60 m fl, Malmö

Uthyrningsbar yta: 2 637 kvm varav 1 642 kvm avser kontor och 995 kvm avser squashanläggning.

Parkeringsmöjlighet: Mycket goda, flertalet parkeringsplatser finns tillgängliga i anslutning till fastigheten.

Masugnen 22

Fastigheten kallas även ” Annelunds industrihus” och är ett kontors-/industribyggnad uppförd 1948 i tre plan, beläget i Sofielunds industriområde i Malmö Kommun.

Omgivande bebyggelse utgörs av mindre industrienheter bl a bilverkstäder, däckservice etc. Norr om fastigheten ligger Amiralsgatan som västerut korsar till Nobelvägen.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Norra Grängesbergsgatan 4, Malmö

Uthyrningsbar yta: 2 344 kvm, merparten av ytan är lättare industrilokaler, kontor och förråd.

Parkeringsmöjlighet: Mycket goda, fastigheten har inhägnade parkeringsplatser vid fastighetens innergård.

Höllviken 7:79

Fastigheten är belägen i Höllvikens tätort, längs den tidigare genomfartsvägen mot Skanör/Falsterbo. Uppförd som kontorsbyggnad i ett plan 1967 med ytterligare bebyggelse 1985.

Sedan länge har det bedrivits bankverksamhet i fastigheten, något som fortfarande görs idag.

Tätorten i anslutning till fastigheten domineras av lägre bostadsbebyggelse, huvudsakligen egna hem. Flerbostadshus och fastigheter innehållande kommersiell och offentlig service finns främst längs Falsterbovägen.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Falsterbovägen 87, Höllviken

Uthyrningsbar yta: 512 kvm lokalarea

Parkeringsmöjlighet: Fastigheten innehar ett flertal parkeringsplatser på dess innergård.

Långan Mindre 13

Flerbostadshus med butiker i bottenplan, uppförd 1939/1950 i två plan.

Fastigheten är beläget i centrala Vellinge, i direkt anslutning till Stortorget. Omgivande bebyggelse består av varierande stadsbebyggelse. Vellinge kyrka ligger i närheten.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Stortorget 13 A-F, Vellinge

Uthyrningsbar yta: 1 024 kvm, varav 396 kvm avser bostäder, 629 avser butiker.

Parkeringsmöjlighet: Parkeringsplatser finns tillgängliga vid fastighetens innergård.

Sutaren Mindre 6

Kontorsbyggnad i ett plan uppförd 1967 och ombyggd 1988.

Fastigheten används till bankverksamhet i sin helhet och är beläget i centrala Vellinge, i närhet till Stortorget. Omgivande bebyggelse består av varierande bebyggelse. Vellinge kyrka ligger i närheten.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Bankgatan 8, Vellinge

Uthyrningsbar yta: 401 kvm lokalarea

Parkeringsmöjlighet: Parkeringsplatser finns tillgängliga i anslutning till fastighet.

Arlöv 21:44

Fastigheten är beläget i centrala Arlöv, längst med Lundavägen. Fastighet uppförd i två plan omfattande två bostadslägenheter och en lokal (f d banklokal med bankvalv). Under senare år har butikslokalen använts som vapenaffär. Lokalen innehar mycket hög säkerhet och lämpar bra till handel som ställer krav på säkerhet.

Omkringliggande bebyggelse utgörs av blandad stadsbebyggelse.

Lagfaren ägare: 556128–5106, Galerie Börjeson AB

Adress: Storgatan 2, Lundavägen 13, Arlöv

Uthyrningsbar yta: 527 kvm, varav 199 kvm avser bostäder och 328 kvm avser lokal.

Parkeringsmöjlighet: Fastigheten innehar parkeringsplatser vid anslutning till fastighet och på dess innergård.