Vi äger och utvecklar fastigheter Malmö, Lund, Arlöv, Vellinge och Höllviken. Med över 18 000 kvm uthyrningsbar yta kan vi erbjuda ett brett utbud av bostäder och kommersiella lokaler.

På vår hemsida ser du våra lediga lokaler, information om våra fastigheter och personal.

Välkommen att kontakta oss.

Kärnvärden

Miljö och hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera negativ miljöpåverkan inom våra fastigheter.

Ansvar

Vi tar ansvar för att på bästa sätt förvalta de fastigheter vi äger och bidra till trivsamma miljöer där människor vill bo och arbeta i.

Kundnöjdhet

Vi strävar efter högsta möjliga kundnöjdhet. Därför erbjuder vi felanmälan och support till våra hyresgäster dygnet runt, årets alla dagar.

Vid långsiktiga samarbeten,
ser vi positivt på att investera i hyresgästanpassningar.

Vi strävar efter att förse våra fastigheter med energi från förnyelsebara energikällor

*Merparten av våra fastigheter förses med 100%
förnyelsebar energi via Bixia

Intresserad av våra lediga lokaler?